แป้นสำหรับซ้อมตีกอล์ฟ [WO 94/05,377]  Abstract    Fulltext

abstractแป้นโค้งพับเก็บได้นี้ใช้สําหรับฝึกตีกอล์ฟลงหลุม โดยใช้จุดปลายล่างของแป้นแทนตําแหน่งหลุม หากตีลูกแรงเกินไปจนเลยตําแหน่งหลุม ลูกกอล์ฟจะย้อนกลับไปหาผู้ตีได้ด้วยแรงฉุดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง ดึงลูกกอลฟ์ให้ไฟลลงจากแป้นโค้ง