หมวกนิรภัย [EP 1,317,888 A1]  Abstract    Fulltext

abstractผู้ขับรถมอเตอร์ไซด์สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สื่อสารกับผู้อื่นได้เมื่อสวมหมวกนิรภัยนี้ เพราะมีสายรัดโทรศัพท์ให้ติดกับหมวกและโยงสายเชื่อมระหว่างตัวเครื่องกับลําโพง และไมโครโฟน ที่จัดให้อยู่ในตําแหน่งที่ เหมาะกับการใช้งาน