ลูกกลิ้งทาสี [US 5,410,773]  Abstract    Fulltext

abstractผิวหน้าของส่วนกลางลูกกลิ้งที่เว้าเป็นร่อง ช่วยให้ผิวลูกกลิ้งสัมผัสกับผิวท่อที่โค้งหรือเป็นสัน ได้ดีทําให้ ทาสีท่อได้รวดเร็ว