อุปกรณ์สำหรับเหน็บดินสอ [US 5,449,242]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์นี้มีลักษณะโค้งรับกับใบหู จึงช่วยเหน็บดินสอไว้ข้างหูได้โดยไม่หลุดง่าย