ผนังกั้นระหว่างที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถยนต์ [US 6,286,882 B1]  Abstract    Fulltext

abstractที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังของรถยนต์ถูกกั้นด้วยผนัง โดยที่ผนังด้านที่นั่งคนขับถูกยึดอยู่กับที่ ส่วนอีกด้านหนึ่งสามารถเลื่อนปิด-เปิดได้ ทั้งบานหรือเฉพาะส่วนที่เป็นกระจก