เต้นท์พับได้ [WO 94/10,413]  Abstract    Fulltext

abstractเต้นท์นี้ใช้กลไกการกางออกและพับเก็บได้กางออกและพับได้เช่นเดียวกับร่ม จึงสะดวกแก่ การนําไปใช้งานตามที่ต่างๆ