เครื่องแกะหอยนางรม [US 4,870,719]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องแกะเปลือกหอยนางรมนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะที่แกะเปลือกหอย ไม่มีคม อาศัยแต่แรงบิดจากการหมุนของมอเตอร์ช่วยให้ฝาหอยเปิดออก