ปลั๊กไฟ [US 5,409,397]  Abstract    Fulltext

abstractห่วงที่อยู่ด้านข้างของปลั๊กไฟ ช่วยให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบได้ง่าย