ถุงอนามัยสำหรับสุนัข [US 5,386,802]  Abstract    Fulltext

abstractถุงอนามัยใช้ติดกับตัวสุนัขได้ด้วยสายคาด เมื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่จะรองรับอุจจาระที่สุนัขขับถ่ายออกมาได้พอดี