เครื่องตรวจการตกไข่ของสตรี [US 5,851,190]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องตรวจความหนืดของนํ้าลายด้วยการจับเวลาการแตกฟองนํ้าลายเมื่อถูกแรงกด เวลาที่เปลี่ยนไปจากปกติ จะเป็นตัวชี้ภาวการณ์ตกไข่ได้