น้ำยาทำความสะอาดไม้ตีกอล์ฟ [US 5,431,841]  Abstract    Fulltext

abstractนํ้ายานี้ประกอบด้วย กรดซิตริก โซเดียมไบคาร์บอเนต และโซเดียม ลอรียลซัลเฟต หรืออัลคิลอะรีลซัลโฟเนต หรือเตตราโซเดียมเอธิลียนไดอะมีน เตตราอะซิติค แอซิค