การตรวจโรคอัลไซเมอร์ [EP 1,467,212 A1]  Abstract    Fulltext

abstractการตรวจโรคอัลไซเมอร์มีความแม่นยำ เพราะใช้แอนติบอดี้ตรวจวัดปริมาณเอ็นไซม์ Glutamine synthetase ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของโรค