ซาวด์อะเบ้าท์สำหรับทารกในครรภ์ [US 5,873,736]  Abstract    Fulltext

abstractทารกในครรภ์จะได้ยินเสียงจากเครื่องเล่นวิทยุเทปแบบพกพาทางลําโพง ที่แนบติดท้องมารดา โดยหนีบติดกับ เข็มขัดคาดเอวของมารดา