เม้าส์คอมพิวเตอร์ [US 5,576,733]  Abstract    Fulltext

abstractเม้าส์คอมพิวเตอร์นี้ออกแบบให้ปุ่มบังคับตรงกับตำแหน่งของนิ้วที่ใช้กดพอดี เมื่อวางสันมือบนโต๊ะ ซึ่งมีลักษณะของท่าทางเหมือนกับการวางมือพักบนโต๊ะมากที่สุด เพราะไม่ต้องบิดข้อมืออย่างการวางฝ่ามือทาบกับโต๊ะ จึงช่วยลดอาการปวดเมื่อยลงได้มาก