การผลิตถุงประคบร้อน [US 6,436,128B1]  Abstract    Fulltext

abstractถุงประคบร้อนเพราะการคายความร้อนที่เกิดจากการทำปฏิกริยาทางเคมีระหว่างผลโลหะคลอไรด์กับออกซิเจนในอากาศ โดยมีน้ำเป็นตัวเร่งและผงคาร์บอนช่วยทำให้ความร้อนกระจายตัว ปฏิกิริยาคายความร้อนนี้เกิดได้ง่าย จึงต้องมีวิธีการผลิตที่จะทำให้ถุงประคบร้อนเมื่อต้องใช้งาน