แปรงหวีผม [EP 1,208,766 A2]  Abstract    Fulltext

abstractแปรงหวีผมนี้มี Ion generator electrode และ ground electrode ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าและเคลื่อนที่ออกมาที่ขนแปรงและถ่ายถอดให้เส้นผม เมื่อใช้แปรงหวีผม