สารประสานเม็ดทราย [US 5,718,750]  Abstract    Fulltext

abstractทรายจะเกาะตัวกันได้ดีเมื่อผสมเจลาติน แป้งและน้ำตาลคลุกเคล้าให้ทั่ว เมื่อนำไปก่อเป็นประสาทหรือเจดีย์จะคงรูปได้นานขึ้น