เทียนไขไร้ควันและเขม่า [US 6,852,140B1]  Abstract    Fulltext

abstractเทียนไขที่ทำด้วยปาล์ม สเตียรีน ซึ่งเป็นกลีเซอไรด์ที่ได้จากน้ำมันปาล์ม และกรดไขมันอิสระจากพืช คือ กรดสเตียริก และ กรดปาล์มิติก เมื่อจุดไฟจะมีควันและเขม่าน้อย