สารสกัดจากปัสสาวะวัวเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ [US 6,410,059B1]  Abstract    Fulltext

abstractสารสกัดจากปัสสาวะจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ โดยทำให้โมเลกุลของยาปฏิชีวนะ ซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลของสัตว์และแบคทีเรียได้ดีขึ้น