เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ [WO 02/089,289 A1]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า (generator / dynamo) และตัวเชื่อมระหว่างเครื่องปั่นไฟฟ้ากับแบตเตอรี่โทรศัพท์ ใช้ติดตั้งที่ข้างล้อรถจักรยาน เมื่อถีบรถจักรยานล้อจะช่วยหมุนเครื่องปั่นไฟทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรง