โครงดินปลูกหญ้าเป็นม้านั่ง [EP 1,208,771A2]  Abstract    Fulltext

abstract : โครงสำหรับบรรจุดินและปลูกหญ้าคลุม เพื่อทำเป็นเก้าอี้หรือม้านั่ง ทำด้วยกระดาษแข็งที่เจาะร่องสำหรับเสียบแผ่นกระดาษ และในแต่ละช่องกระดาษใส่ดินสำหรับปลูกหญ้า