การผลึกน้ำตาลสีต่าง ๆ [US 2002/2,006,458]  Abstract    Fulltext

abstractบดน้ำตาลก้อนและคัดขนาดผลึกน้ำตาลมาเคลือบสี โดยพ่นสีที่สกัดจากธรรมชาติ บนผลึกน้ำตาลที่กลิ้งไปมาให้ทั่ว และทำให้แห้ง จะได้ผลึกน้ำตาลสีที่มีลักษณะคล้ายอัญมณี