อุปกรณ์สำหรับการกู้ระเบิด [US 6,439,120]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการระเบิด ทำเป็นโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-9 ฟุต สำหรับครอบวัตถุระเบิดที่ต้องการกู้ ผนังโดมทำด้วยผ้าไนล่อนสองชั้นที่บุภายในด้วยวัสดุกันกระสุนเย็บติดกันสำหรับบรรจุโฟมใส่ลงในช่องระหว่างผ้าสองชั้น เพื่อช่วยลดอันตรายจากการระเบิด