กาต้มน้ำเล่นดนตรี [US 4,813,368]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อน้ำเดือด ไอน้ำจะพุ่งผ่านทางรูขนาดต่างๆที่เจาะไว้บนแผ่นวาล์วที่วางขวางอยู่ ทำให้เกิดเสียงสูงๆต่ำๆ ขณะเดียวกันแรงดันของไอน้ำจะดันให้แผ่นวาล์วหมุน ทำให้เสียงที่เกิดขึ้นมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว เสียงที่ได้ยินจึงเหมือนเสียงดนตรี