แปรงสีฟันใช้แล้วทิ้ง [US 5,213,428]  Abstract    Fulltext

abstractแปรงสีฟันนี้ทำด้วยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ โดยทำเป็นปลอกใช้สวมนิ้วมือที่ผิวด้านนอกมีขนแปรงเคลือบยาสีฟันอยู่ และด้านตรงข้ามกับขนแปรงจะมีแคปซูล ซึ่งบรรจุไหมขัดฟันไว้ด้วย