เครื่องฟอกอากาศ [US20050069464A1]  Abstract    Fulltext

abstractกลไกการฟอกอากาศ คือ ไฮดรอกซิลราดิเคิล ที่เกิดจากไอน้ำในอากาศ เป็นตัวออกซิไดซ์สิ่งปนเปื่อนในอากาศ ให้เปลี่ยนเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และสารอื่นๆ โดยมีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หลังจากที่โดนแสงอัลตร้าไวโอเล็ตกระตุ้น และคลื่นไมโครเวฟจะคอยขจัดน้ำมิให้จับกับตัวเร่งปฏิกิริยามากจนเกินไป ทำให้การฟอกอากาศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง