การลดกลิ่นและรสเปรี้ยวของผักและผลไม้ [EP 0,759,273]  Abstract    Fulltext

abstractกลิ่นเหม็นเขียวและรสเปรี้ยวของผักและผลไม้สามารถลดลงได้ด้วย อีริทริทอล สารนี้ไม่ทำให้รสชาดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยผักหรือผลไม้เปลี่ยนไป