ที่ตั้งแผ่นเอกสาร [US 5,857,654]  Abstract    Fulltext

abstractที่ตั้งแผ่นเอกสาร ประกอบด้วยแท่นที่เซาะเป็นร่องโค้ง สำหรับเสียบแผ่นเอกสาร และมีรูสำหรับเสีบแท่งวัสดุเพื่อกันมิให้แผ่นเอกสารล้ม