โฟมที่ย่อยสลายได้ [EP 0,707,034]  Abstract    Fulltext

abstractโฟมนี้ย่อยสลายได้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เพราะทำจากแป้งผสมกับน้ำยางและน้ำ เหมาะสำหรับ ใช้เป็นวัสดุกันกระแทก