เครื่องตรวจความสดของเนื้อปลาแช่แข็ง [GB 2,298,923 A]  Abstract    Fulltext

abstractความสดของเนื้อปลาแช่แข็ง วัดได้จากการเปรียบเทียบกับเนื้อปลาที่สดด้วยความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance) ที่เกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าความถี่ระหว่าง 100 kHz-1MHz เข้าไปในเนื้อปลา