สารกำจัดคราบแบคทีเรีย [WO 97/38,669]  Abstract    Fulltext

abstractเอ็นไซม์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการขจัดคราบแบคทีเรียของฟัน คือ เอนไซม์เดรกซ์ทราเนส และมิวตาเนสที่สกัดจากจุลินทรีย์พีซิโลไมซิส ลีลาซินัม (Paecilomyces Lilacium)