บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งกล้วย [WO 97/11,885]  Abstract    Fulltext

abstractการเรียงกล้วยเป็นแถวซ้อนกันโดยใช้แผ่นพลาสติกคั่นแต่ละชั้น ใส่ในถุงแล้วจึงบรรจุกล่องสี่เหลี่ยมที่มีรูระบายอากาศ วิธีนี้ช่วยป้องกันความเสียหายและประหยัดในการขนส่งได้ดี