เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ [US 5,784,872]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องเก็บขยะนี้เมื่อเข็นไปบนพื้นสนาม เศษกระดาษใบไม้จะเสียบติดหนามรอบวงล้อ และจะหลุดออกวางอยู่บนสายพานลำเลียงไปตกลงในถังขยะ เมื่อล้อหมุนไปได้ระยะหนึ่ง เพราะสายพานจะถูกรั้งให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าปลายหนาม