ทรายสำหรับแต่งสนามและสวน [US 6,048,377]  Abstract    Fulltext

abstractทรายเคลือบใช้โรยคลุมหน้าดินเพื่อช่วยรักษาความชื้นและทำให้ดินร่วนซุยรวมทั้ง เป็นตัวให้ปุ๋ยแก่พืชด้วย(fertilizer carrier)สารที่ใช้เคลือบทรายประกอบด้วยโพลีไวนีล แอลกอฮอล์, โพลีไวนีล อะซีเตต ยางซิลิกอน หรือกลีเซอรอล และปุ๋ย