ถุงประคบเย็น [JPkokai99-032,472]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อขยี้ถุงประคบให้ผนังกั้นช่องบรรจุแอมโมเนียมไนเตรทและโซเดียมไบคาร์บอเนต กับสายละลายกรดซัคซินิค ให้ฉีกขาด สารทั้งสามอย่างจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกัน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ถุงประคบจึงเย็น