การซ่อมแซมเส้นประสาทด้วยเส้นผม [WO 07,095,151]  Abstract    Fulltext

abstractเส้นผมมีความเหนียวยืดหยุ่นภายในกลวงและมีขนาดเล็ก จึงสามารถสอดเป็นโครงให้เส้นประสาทที่เสียหายสามารถเจริญผ่านช่องทางนี้ได้ เพราะไม่ถูกกันด้วยเนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ