การถนอมผักและผลไม้ด้วยว่านหางจระเข้ [ES 2,234,431]  Abstract    Fulltext

abstractวุ้นของว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและจุลินทรีย์ และป้องกันการออกซิไดส์ จึงช่วยยืดอายุผักและผลไม้ที่เคลือบวุ้นนี้โดยการฉีดพ่นได้