อุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อการยืนและเดิน [US 5,785,070]  Abstract    Fulltext

abstractผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์นี้ยันพื้นเพื่อลุกขึ้นยืน และเป็นหลักยึดสำหรับทรงตัวเมื่อเดินได้ เพราะออกแบบให้มีที่จับยึดสองระดับที่สอดคล้องกับการใช้งาน