ขบวนการทำผ้าไหมให้มีรอยยับถาวร [US 4,141,207]  Abstract    Fulltext

abstractนำเส้นใยไหมธรรมชาติที่สกัดสารเซอราซินออกแล้วและเติมโปรตีนที่ได้จากคอลลาเจน มาบิดเป็นเกลียวและนำไปอบไอน้ำภายใต้ความดันเป็นเวลาสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อคลายเกลียวไหมเส้นใยไหมจะบิดเป็นเกลียว ในทิศทางตรงข้ามกับที่ขดไว้