อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย [US 20070,0102,963 A]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อเกิดการชนกับรถอื่น เสาที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องรถตรงล้อหน้าจะเคลื่อนออกมาจากที่เก็บ ทำให้รถยกตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกได้