รองเท้าลดการปวดเข่า [WO 2008/0,039,883]  Abstract    Fulltext

abstractรองเท้าที่พื้นรองเท้าส่วนต่างๆ สามารถโค้งงอได้จนทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนเดินด้วยเท้าเปล่า จะสามารถลดแรงกดที่เข่าลงได้จึงทำให้รู้สึกปวดเข่าน้อยลง