เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด [WO 2008/021,586]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อประมวลผลการเปรียบเทียบการสะท้อนกลับของรังสีหรือแสงจากบริเวณที่สงสัยที่ถูกส่องด้วยรังสี อัลตร้าไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด หรือแสงที่ตาเห็น 2 แห่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่จะทำให้ทราบได้ว่าบริเวณนั้นมีวัตถุระเบิดหรือไม่