ลูกกุญแจ [US4631943]  Abstract    Fulltext

abstractลูกกุญแจนี้มีเครื่องหมายที่ส่วนหัว บอกให้ผู้ใช้ทราบว่าล้อคกุญแจแล้วหรือไม่ โดยเมื่อบิดลูกกุญแจ เพื่อไขหรือล้อคกุญแจจะทำให้หมุดที่ฝังในส่วนหัวจะยื่นออกมาหรือหดลงไป