ห่วงสำหรับร้อยเชือก [WO 88/00,663]  Abstract    Fulltext

abstractห่วงสำหรับร้อยเชือก ทำด้วยลวดที่นำมาขดเป็นรูปตัว “ง” แต่ปลายข้างหนึ่งยาวเลยส่วนโค้งล่างและปลายนี้ใช้เป็นแกนสำหรับคล้องเชือกอีกทีหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการร้อยเชือกและกันมิให้เชือกหยุดจากห่วง