กระดาษไยกล้วย [GB 2,283,989]  Abstract    Fulltext

abstractเส้นใยที่ได้จากลำต้นก้านและใบกล้วย มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการทำกระดาษใช้งานเฉพาะ เช่น กระดาษฉนวนในสายไฟฟ้า กระบวนการทำเส้นใยกล้วยประกอบด้วย การตากแห้งให้มีความชื้นเหลือไม่เกิน ร้อยละ 20 ตัดเป็นชิ้นๆ ลอกเปลือกและขจัดยางออกด้วยเครื่องมือกลและสารเคมีแล้วจึงนำไปล้าง อัดแห้ง และทำให้สะอาดและฟอกขาว