ฉลากผลไม้ธรรมชาติ [US 4,698,226]  Abstract    Fulltext

abstractการนำผลไม้มาติดตราหรือเครื่องหมายแล้วฉายแสง หลังจากที่ผลไม้นั้นถูกหุ้มห่อมิให้ถูกแสงเลยขณะที่มันเจริญเติบโต จะทำให้สารเคมีที่ผิวผลไม้ถูกกระตุ้น ทำให้บริเวณที่ถูกติดตราด่างเป็นรูปที่ต้องการ