เครื่องปอกเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ [GB 2,290,695 A]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องปอกเปลือกนี้ใช้ได้กับมะม่วงหิมพานต์ทุกขนาด เพราะมีอุปกรณ์ช่วยจับยึดให้เม็ดมะม่วงอยู่ในลักษณะที่มีดสามารถผ่าและงัดเปลือกได้โดยอัตโนมัติ