เขื่อนยาง [US 6,102,620 ]  Abstract    Fulltext

abstractแผ่นยางที่เย็บติดกันเป็นถุง สามารถใช้เป็นเขื่อนกั้นน้ำได้ โดยยึดขอบตะเข็บข้างด้านหนึ่งกับพื้นของท้อง และสูบลมหรือใส่น้ำเข้าไปให้ถุงพองและยกตัวสูงขึ้นเพื่อกั้นขวางทางน้ำ