สารกำจัดคราบหินปูน [WO 97/38,669]  Abstract    Fulltext

abstractเอ็นไซม์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการขจัดคราบแบคทีเรียของฟัน คือ เอ็นไซม์เดรกซ์ทราเนสที่สกัดจากจุลินทรีย์ พีซิโลไมซิส ลีลาซินัม (Paecilonyces lilacinum)