นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ [US 8,279,716]  Abstract    Fulltext

abstractนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะนี้มีหน้าจอแสดงผลที่สามารถพลิก และใช้เป็นกล้องถ่ายรูปได้ ตัวเรือนและฐานที่ยึดต่อกับสายนาฬิกาประกอบด้วยหน่วยประมวลผล ตัวรับ-ส่ง สัญญาณไวร์เลส และส่วนที่สัมผัสกับผู้ใช้งาน ทำให้สามารถกำหนดค่าให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้งานกับนาฬิกา